AxionContinu. Optimisten in de zorg

Medewerkers en vrijwilligers

Op 31-12-2020 waren er 2294 medewerkers in dienst binnen 1304 FTE's en 910 vrijwilligers zetten zich in voor de clienten van AxionContinu.

Ac
AC Plein
Thuis
Thuiswerken
Contact
ContACt
Digicoach
Digicoaches
psychosociale
Psychosociale steun
vrijwilliger
Vrijwilligers

 

rvb

1. RvB blikt terug

Medewerker prepareert vaccinatiespuit

2. Het jaar van Corona

client lees krant

3. Client in beeld

waarde

4. Waardevolle zorg

Vrijwilliger

5. Medewerkers en vrijwilligers

Medezeggenschap

6. Medezeggenschap en toezicht

Doorkijkje

7. Doorkijkje 2021

Handen

8. Cijfers en letters